Rayskaya Natalya


Now Performs
  • Disciplin: Dulcimer
  • Teacher: Trot Natalya Victorovna
  • Institution, place and country: SEI Golshany Childrens Art School
  • Concertmaster: Kostyuchenko Larisa Valeryanovna
  • State/City: Golshany, Belarus
  • 1. Belorussian folk song: Kasiu Yas kanyushynu arrangement of Y.V.Bovbel
    2. B.Buyevskiy: Melody