Novikova Nadezhda – 75.66/100 points


Now Performs
  • Disciplin: Domra
  • Teacher: Minnekhanova Karina
  • Institution, place and country: Gosudarstvennoe budgetnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie goroda Moskvy centr tvorcheskogo razvitiya i gumanitarnogo obrazovaniya detey " Lider"
  • Concertmaster: Kovaleva Evginiya
  • State/City: Moscow, Russia
  • 1. Klyucharev: Tanec iz baleta "Gornaya byl"
    2. Cygankov: Guslyar i skomoroh