Borunov Evgeny


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Dronova Nina Andreevna
  • Institution, place and country: Children's Art School
  • Concertmaster: -
  • State/City: Anadyr, Russia
  • 1. Kalinka russkaya narodnaya pesnya v obrabotke G. Tishkevicha
    2. Virtuoznaya piesa B. Karamishev