Ewa Galwiaczek & Weronika Adamus


Now Performs
  • Disciplin: Piano ensemble
  • Teacher: Korolkow Elena
  • Institution, place and country: Państwowa Szkoła Muzyczna I st., Końskie, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Konskie Polska
  • 1. Walery Gawrilin - Waltz from the ballet "Anyuta"
    2. Walery Gawrilin - Tarantella from the ballet "Anyuta"