Fedorovskaya Anna


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Institution, place and country: Children’s music school №5, Petropavlovsk- Kamchatsky, Russia
  • Concertmaster: Bychkova Natalya Yevgenyevna
  • State/City: Petropavlovsk- Kamchatsky, Russia
  • 1. W. Popp «Polka de Bravour»
    2. G.F Handel «Larghetto» from sonata F-dur