Frolova Agata


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Institution, place and country: MBUDO «Children’s music school №5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Concertmaster: Bychkova Natalya Yevgenyevna
  • State/City: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. V. Korovitsyn «Aria»
    2. N. Rakov «Allegro scherzando»