Frolova Agata


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Institution, place and country: MBUDO «Children’s music school № 5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Concertmaster: Bychkova Natalya Evgenyevna
  • State/City: Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
  • 1. T. Hrennikov «Polka» 2. S. Prokofyev «Waltz»