Funtikova Lyudmila


Now Performs
  • Disciplin: Cello
  • Teacher: Smolyanskaya Elena Mihaylovna
  • Institution, place and country: GLINKA NIZHNY NOVGOROD STATE CONSERVATOIRE, Nizhny Novgorod, Russia
  • Concertmaster: Shulaeva Irina Ivanovna
  • State/City: Nizhny Novgorod, Russia
  • 1. Glazunov - Chant du menestrel
    2. Dvorak - Rondo