Furmańczyk Filip


Now Performs
  • Disciplin: Guitar
  • Teacher: Kosmowski Piotr
  • Institution, place and country: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 1. stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego, Poznań, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Poznań, Poland
  • 1. D. Bogdanović "A Fairytale with variations" 2. R. Dyens "XV Lettre a Jaques Cartier"