“Harmony”


Now Performs
  • Disciplin: Choir
  • Teacher: Shuvalova Lyudmila
  • Institution, place and country: Vologda Music College
  • Concertmaster: Karasova Anna
  • State/City: Vologda, Russia
  • 1. Musorgskiy М. . Khor zhrits iz neokonchennoy opery "Salambo"
    2. Shchedrin R. - Оzornyye chastushki iz opery "Ne tol'ko lyubov'" (fragment)