“Harmony”


Now Performs
  • Disciplin: Choir
  • Teacher: Shuvalova Lyudmila
  • Institution, place and country: Vologda College of Arts, Vologda, Russia
  • Concertmaster: Karasova Anna
  • State/City: Vologda, Russia
  • 1. P. Chesnokov «V pamyat vechnuju»
    2. S. Pleshak «Bogoroditse Devo, radujsya»
    3. F. Gruber «Stille Nacht», arranged by L. Zhukova