Janowska Gabriela


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Pielas Sławomir
  • Institution, place and country: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Melcera , Kalisz, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Szałe, Poland
  • 1. H. Bertini - 25 etiud na fortepian op. 100 - nr 8
    2. L. Bas - Legenda