PRESENTATION OF THE CATEGORY OF TRUMPET ENSEMBLE FOR 2020 YEAR “Tutte Trombe” Patryk Ciepliński, Paulina Kierznikowicz, Antoni Jażdżewski, Roman Walczykowski, Urszula Ulenberg


Now Performs
  • Disciplin: Trumpet
  • Teacher: Kruczkowski Kamil
  • Institution, place and country: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, Gdańsk, Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Gdańsk, Polska
  • 1. Erik Morales - Cityscapes (Rush Hour, Skyscrapers)
    2. Erik Morales - Cityscapes (Rhythm of the City)