Мали ансамбл музичке школе «Коста Манојловић» — 90


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Народный вокал
  • Преподаватель: Јелена Симић, Јелена Станојевић
  • Муз. учреждение: Music School "Kosta Manojlović"
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Smederevo, Serbia
  • 1. Ој девојко Зајечарко" (Таково) Hey girl Zajecarko" 2. Нећу момка од свакоје рође (ганга, Херцеговина) It does matter who my boyfriend will be"