Buryakova Valeriya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Balbasheva Ludmila
  • Муз. учреждение: Childrens musical school No. 5
  • Концертмейстер: Volokoneshnikova Larisa
  • Город и страна: Russia/Stary Oskol
  • 1. V. Tcybin: Ulybka vesny
    2 G. Gendel: Presto