Trunova Iuliia Tarasova Inna — 90.66


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: -
  • Муз. учреждение: MBOU DOD "DMSH №5"
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Petropavlovsk - Kamshatskii, Russia
  • 1. Korshevoi: "Moldavskii tanez"
    2. Shahnov Yshakov: "Krutitsy vertitsy shar golyboi"