Novikova Nadezhda — 75.66/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Домра
  • Преподаватель: Minnekhanova Karina
  • Муз. учреждение: Gosudarstvennoe budgetnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie goroda Moskvy centr tvorcheskogo razvitiya i gumanitarnogo obrazovaniya detey " Lider"
  • Концертмейстер: Kovaleva Evginiya
  • Город и страна: Moscow, Russia
  • 1. Klyucharev: Tanec iz baleta "Gornaya byl"
    2. Cygankov: Guslyar i skomoroh