Salynskay Valeria — 82.33/100


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Dedyukhina O.V.
  • Муз. учреждение: Children’s music and choir school «Pioneria» named after G.A.Struve
  • Концертмейстер: Chenzova Olga
  • Город и страна: Russia, Zheleznodorozhny
  • 1. F.Veracini: Largo
    2. B.Godar: Canzonetta