Borunov Evgeny 89,5


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Dronova Nina Andreevna
  • Муз. учреждение: Children's Art School
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Anadyr, Russia
  • 1. Kalinka russkaya narodnaya pesnya v obrabotke G. Tishkevicha
    2. Virtuoznaya piesa B. Karamishev