Čelebić Valentina


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Скрипка
  • Преподаватель: Tomašević Ljubica
  • Муз. учреждение: JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje "Savo Popović", Cetinje, Crna Gora
  • Концертмейстер: Vukmirović Jelena
  • Город и страна: Cetinje, Crna Gora
  • 1. Vivaldi - Koncert
    2. Bohm - Pepetuum Mobile