Дарија Орозовић 93/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Народный вокал
  • Преподаватель: Јелена Симић
  • Муз. учреждение: Музичка школа "Коста Манојловић"
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Смедерево, Србија
  • 1. "Сунце жеже, запара је љута" Централна Србија
    2. "Девојка се Сунцу противила" Хомоље