Добић Павле


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Piano
  • Преподаватель: Остојић Марија, проф.
  • Муз. учреждение: МШ "Стеван Мокрањац", Краљево, Србија
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Врњачка Бања, Србија
  • 1. Ј. С. Бах / Д. Кабалевски - Прелудијум и фуга, ц-мол 2. Л. ван Бетовен - Соната е-мол, оп. 90, I став