Dvoryaninov Aleksey 90/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Мандолина
  • Преподаватель: Sorokina Lyubov Mikhaylovna
  • Муз. учреждение: MBU DO "DMSH № 16"
  • Концертмейстер: Lunin Grigoriy Valerevich
  • Город и страна: Nizhniy Novgorod, Russia
  • 1. A. Vivaldi - Concert dlya mandoliny
    2. K. Sen-Sans - Tsyganskiy tanets