Dymnicki Krzysztof


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Труба
  • Преподаватель: Franciszek Lotycz
  • Муз. учреждение: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, Polska
  • Концертмейстер: Wojciech Majchrowicz
  • Город и страна: Jarosław, Polska
  • 1. Henry Purcell "Trumpet tune"
    2. "The carnival of Venice" arr. Charles W. Green