Ensemble «Fantasy» Modina Marietta, Zablotsky Mikhail, Klyzhko Elizaveta, Mulukova Amalia, Babaeva Amina


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Скрипка
  • Преподаватель: Zhukova Svetlana Nikolaevna
  • Муз. учреждение: MBUDO «Children’s music school № 5», Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
  • Концертмейстер: Bychkov Sergey Alexandrovich
  • Город и страна: Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
  • 1. Yevgeny Krylatov «The winged swing» 2. N. Baklanova «Mazurka»