Frolova Agata


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Муз. учреждение: MBUDO «Children’s music school № 5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Концертмейстер: Bychkova Natalya Evgenyevna
  • Город и страна: Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
  • 1. T. Hrennikov «Polka» 2. S. Prokofyev «Waltz»