Funtikova Lyudmila


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Виолончель
  • Преподаватель: Smolyanskaya Elena Mihaylovna
  • Муз. учреждение: GLINKA NIZHNY NOVGOROD STATE CONSERVATOIRE, Nizhny Novgorod, Russia
  • Концертмейстер: Shulaeva Irina Ivanovna
  • Город и страна: Nizhny Novgorod, Russia
  • 1. Glazunov - Chant du menestrel
    2. Dvorak - Rondo