Grzegorz Słomian


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Ударные инструменты
  • Преподаватель: Piotr Sołkowicz
  • Муз. учреждение: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Poznań, Poland
  • 1. J.S. Bach - Cello Suite No.3 In C Major BWV 1009, Prelude, Gigue
    2. A. Miyamoto - Dualites