“Harmony”


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Хор
  • Преподаватель: Shuvalova Lyudmila
  • Муз. учреждение: Vologda Music College
  • Концертмейстер: Karasova Anna
  • Город и страна: Vologda, Russia
  • 1. Musorgskiy М. . Khor zhrits iz neokonchennoy opery "Salambo"
    2. Shchedrin R. - Оzornyye chastushki iz opery "Ne tol'ko lyubov'" (fragment)