Helena Makieła


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Małgorzata Brzózka-Mika
  • Муз. учреждение: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Krakowie, Poland
  • Концертмейстер: Kornelia Skoczylas
  • Город и страна: Cracow, Poland
  • 1. James Rae - Funky Street
    2. Henry Purcell - Air