Милица Мишић


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Народный вокал
  • Преподаватель: Јелена Симић
  • Муз. учреждение: Музичка школа "Коста Манојловић", Смедерево, Србија
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Смедерево, Србија
  • 1. "Месец пређе преко ведро небо" (околина Београда)
    2. "Тргнала Румена на вода студена" (Босилеградско Крајиште)