Милица Симеуновић 83


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Народный вокал
  • Преподаватель: Јелена Симић
  • Муз. учреждение: Музичка школа "Коста Манојловић"
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Смедерево, Србија
  • 1. "Што тај буна ју тај горња мавала?" Штрпце (Сиринићка жупа)
    2. "Боса Тода по авлији шета" Косово и Метохија