OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ MARKOVCI


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Хор
  • Преподаватель: Lajh Slavica
  • Муз. учреждение: OŠ Markovci, Markovci, Slovenia
  • Концертмейстер: Angelika Lajh
  • Город и страна: Markovci, Slovenia
  • 1. Z. Prelovec/ljudska "Želje"
    2. B. Glavina/P. Sič-Birsa "Čarovnica Mara"
    3. K. Gruber/otroška iz Namibije: Ti mama sata ge"