Pichugina MariyaPichugina NatalyaPart of the ensemble «Iskorki»


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Муз. учреждение: MBUDO «Children’s Music School №5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Концертмейстер: Bychkova Natalya Yevgenyevna
  • Город и страна: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. L. Mozart "Bourree"
    2. UNP "Oy, lopnul obruch"