Pichugina Natalya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Муз. учреждение: MBUDO «Children’s music school №5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Концертмейстер: Bychkova Natalya Yevgenyevna
  • Город и страна: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. E. Bukur «Lullaby»
    2. E. Stankovich «Vesyoly Kanon»