Podosinnikov Ilya 92,33/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Skudnev Dmitriy
  • Муз. учреждение: Krasnodar State Institute of Culture
  • Концертмейстер: Podosinnikov Ilya
  • Город и страна: Sochi, Russia
  • 1. A. Podosinnikov: Lazarevskaya the dance
    2. I. Panitskiy: Vals