Quartet «Teremok» Gedrovich Maria, Gumennaya Dar`ya, Popov Gleb, Velikij Arsenij


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Камерный ансамбль
  • Преподаватель: Kostadinova Evgenia Nikolaevna
  • Муз. учреждение: Children`s Arts School named after V.I. Safonov, Pyatigorsk, Russia
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Pyatigorsk, Russia
  • 1. E. Bykov-Regtaim
    2. Russian national song "Svetit mesyac" adapt. V.V. Andreeva, arrangment by E. Kostadinovoy