Sabatkouskaya Kseniya 77


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Chyrkova Inesa
  • Муз. учреждение: Childrens School of Arts
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Lida, Belarus
  • 1. S. Bredis - Schitalochka
    2. V. Zavalny - Melodiya