Seklecka Małgorzata


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Скрипка
  • Преподаватель: Skorupa Małgorzata
  • Муз. учреждение: Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki Gdańśk, Polska
  • Концертмейстер: Andrzej Siarkiewicz
  • Город и страна: Gdańśk, Poland
  • 1. H. Wieniawski - Koncert fis-moll cz.III,
    2. G. Bacewicz - Capricio per violino solo