Skryabina Veronika


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Kharkovskiy Dmitriy
  • Муз. учреждение: Сhildren's art school № 5, Voronezh, Russia
  • Концертмейстер: Popova Elena
  • Город и страна: Voronezh,Russia
  • 1. U. Dolzhikov - Elegiya
    2. S. Rahmaninov - Ital'yanskaya pol'ka