Snitsarenka Kseniya 93/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Цимбалы
  • Преподаватель: Dulub Olga Victorovna
  • Муз. учреждение: GYO "Krasnenskaya Children's Art School Gomel region"
  • Концертмейстер: Dashko Anastasia Sergeevna
  • Город и страна: Gomel, Belarus
  • 1. James van Hughesen, Johnny Burke "Plat'ye v goroshek ili lunnyy svet"
    2. V. Malykh, perel. Yu.Bovbel' "Starogorodskaya syuita"