Voevodin Alexandr


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Балалайка
  • Преподаватель: Malykhin Sergey Pavlovitch
  • Муз. учреждение: Nizhny Novgorod State Conservatory named after MI Glinka, Russia
  • Концертмейстер: Gavryushina Angelina
  • Город и страна: Nizhny Novgorod, Russia
  • 1. A.Shalov "Temno-Vishnevaya Shal" 2.F.List "Vengerskaya Rapsodiya №2"