Yezhova Elizaveta


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Муз. учреждение: MBUDO «Children’s music school № 5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Концертмейстер: Bychkova Natalya Yevgenyevna
  • Город и страна: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. L. Vinci «Adagio» from sonata D-dur
    2. Zhanneta Metallidi «Romantic waltz»