Rudziak Katsiaryna


Now Performs
  • Disciplin: Dulcimer
  • Teacher: Tomashevskaya Ludmila
  • Institution, place and country: Children's School of Art by Krasnoselsky
  • Concertmaster: Kulakovskaya Tatiana
  • State/City: Krasnoselsky, Belarus
  • 1. P. Chekalov "Posviaschenie"
    2. obr. U. Bovbel "Zhil byl u babushki serenkiy kozlik"