Sabatkouskaya Kseniya


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Chyrkova Inesa
  • Institution, place and country: Childrens School of Arts
  • Concertmaster: -
  • State/City: Lida, Belarus
  • 1. S. Bredis - Schitalochka
    2. V. Zavalny - Melodiya