Софија Ђекић


Now Performs
  • Disciplin: Traditional-folk singing
  • Teacher: Јелена Станојевић
  • Institution, place and country: Музичка школа "Коста Манојловић" Смедерево, Србија
  • Concertmaster: -
  • State/City: Смедерево, Србија
  • 1. "Каж` ми драго које време најлепше" (Хомоље)
    2. "Гугутка гука во осоје" (Босилеградско Крајиште)