Lelde Pūcīte


Izvodi se
  • Disciplina: Flauta
  • Profesor: Dita Krenberga
  • Institucija, grad i država: Emils Darzins` Music School, Riga, Latvia
  • Korepetitor: Jānis Rinkulis
  • Mesto i država: Riga, Latvia
  • 1. Tambourin from Le triomphe de la Republique,
    ou Le camp de Grandpre, Francois - Joseph Gossec (1734 - 1829)
    2. 3 Miniature, 2nd and 3rd.mv., Helmer-Rayner Sinisalo