Świerczyńska Urszula


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: prof. Domańska Joanna
  • Institution, place and country: Towarzystwo im. Ludomira Michała Rogowskiego, Warszawa Polska
  • Concertmaster: -
  • State/City: Lublin, Polska
  • 1. Ludomir Michał Rogowski - Sonata g-moll wyd. Gebethner & Wolff Warsaw
    2. Marian Sawa - Rapsod wyd. Musica Sacra