Urban Marianna


Now Performs
  • Disciplin: Clarinet
  • Teacher: Kaźmierczak Borys
  • Institution, place and country: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego, Poznań, Polska
  • Concertmaster: Lidia Grajkowska-Mroczkowska
  • State/City: Poznan, Poland
  • 1. Witold Lutosławski "Preludia Taneczne" part 1,2, 5