Yavid Anastasiya 78/100


Now Performs
  • Disciplin: Pop-Jazz singing
  • Teacher: Arestova Viktoryia
  • Institution, place and country: Children's Music School of Art №20
  • Concertmaster: -
  • State/City: Minsk, Belarus
  • 1. Yuriy Chichkov "Pesnya o volchebnom tsvetke" 2. Mihail Protasov "Pesenka-chydesenka"